Pro lékařský personál

S ohledem na celospolečenský nedostatek základních ochranných pomůcek nabízíme jako SousedskáPomoc.cz pomoc s jejich případnou distribucí. Obracíme se proto přímo na vás. Jako praktičtí lékaři či stomatologové máte dobré povědomí o svých pacientech, kteří jsou v souvislosti s nákazou COVID-19 v rizikové věkové skupině. Tyto znalosti můžete využít a pomoci nám dodat potřebným základní zdravotnický materiál (roušky) či léky, aniž by museli zbytečně opouštět své domovy a vystavovat se tak nebezpečí.

Jelikož chápeme, že máte své práce až nad hlavu, naše prosba na vás je následující - pokud máte zájem o pomoc s distribucí výše zmíněných předmětů vašim pacientům, kteří jsou nákazou nejvíc ohroženi. Stačí k tomu zaregistrovat se do našeho systému jako “Lékař”. Tím se vaše ordinace může stát distribučním místem, do kterého se budou dodávat nové roušky od našich švadlen.

Tyto roušky mohou sloužit jednak pro vás a váš personál a jednak také k distribuci mezi vaše ohrožené pacienty. S předávkou pomůcek můžete pomoci vy sami nebo je předat našim vyškoleným kurýrům.

Registrace lékaře

Registrace pro lékaře byla dočasně pozastavena. Prosím využijte náš e-mail info@sousedskapomoc.cz pro urgentní registraci.